- Hvad-betyder.dk

Hvad betyder det? Vi har samlet en lang række danske ord, fremmedord og forkortelser, som du kunne få brug for at kende. For hver ord eller forkortelse er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er der længere uddybninger og links til andre sites. Ordbogen med betydninger vokser løbende, nå vi støder på nye ord.

Sponserede forslag

  • Kreativ med tekstiler, 1sæt

    kr. 204 hos Rito

  • Perledyr - Bog af Anja Takacs inkl. Kit

    kr. 562 hos Rito


Skriv bare lidt af ordet

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Kategorier:
SMS ordbog - IT og teknik - Navn og stednavn - Valuta - Kemi og materiale - Måleenhed
Titel og uddannelse - Tid og periode - Medicin og lægelige - De 10 nyeste forklaringer

<<    Side 1 af 7    >>
P Parti eller listebogstav for Fælles Kurs (1987-1990); Pensionistpartiet (1977) ...
P 1. peta- (SI-enhed) 2. Phosphor eller forsfor (kemi) ...
P-pille Præventionspille ...
p. pagina (side) kan også være pag. ...
p.a. pro anno eller pr. år ...
p.b.a pba På baggrund af. Dette er dog ikke en officiel forkortelse og ...
p.b.v på bestyrelsens vegne ...
p.c. pro copia (bekræftelse af afskrift) ...
p.m. post meridiem eller efter middag ...
p.m.v. på ministerens vegne ...
p.n. pro necessitate (efter behov) ...
p.p. 1. per procura (ifølge fuldmagt) 2. praeter plura (med flere ...
p.p.s. postpostscriptum (kommer efter p.s.) Kan også skrives som PPS ...
p.s. postskriptum (efterskrift) ...
p.t. Pro Tempore på dansk "for tiden" ...
p.v.a. på vegne af ...
p.v.c. pro vera copia (bekræftelse af afskrift) ...
PA 2 bogstav landekode for Panama ...
Pa pascal ...
Pacifist Tilhænger af fred, modstander af krig og krigshandlinger. ...
pag. pagina (side) kan også være p. ...
Pagina Side ( i bog) jævnfør engelsk: page ...
PAK 3 bogstav landekode for Pakistan ...
pal Phase Alternating Line ...
Palindrom Ord eller sætninger der kan læses ens både forfra og ...
Palliativ *Lindrende. *Lægemiddel der dæmper eller fjerner symptomer uden at helbrede. ...
Palpere At undersøge noget ved at føle på det med hænderne. ...
Palpitation Hjertebanken. ...
Palpitere Slå (om hjertet). ...
PAN 3 bogstav landekode for Panama ...
Pandemi Næsten samme betydning som epidemi, men som vedrører hele befolkningen ...
Panorama Udsigt hele vejen rundt. Vægmaleri eller foto der viser udsigten ...
Pantenol Et forstadie til et B-vitamin. ...
Paparatzzi Fotograf, som tager meget private billeder (helst med sexuelle undertoner) ...
Par exellance Frem for alt ...
par. paragraf ...
Para Tyrkisk mønt. ...
Parabel (Matematik) Grafen for et andengradspolynomium, dvs. en ligning af typen ...
Paradigma Forbillede, mønster. ...
Paradigme Mønster. Bruges både om en tids dominerende videnskabelige arbejdsområde (samt ...
Paradoks Fornuftsstridig påstand der trods alt viser sig at indeholde en ...
Paradoksal Tilsyneladende selvmodsigende. ...
Parafili Afvigende seksuel orientering. ...
Paragon Prøvesten. ...
Paralysere Lamme. ...
Paralyseret Lammet, handlingslammet. ...
Paramediciner Egentlig: Ved siden af lægen. En person, som ikke er ...
Parameter *Hjælpevariabel (især i matematik). ...
Parametre Hjælpevariabler. ...
Paranoia Sindslidelse der giver sig udtryk i forfølgelsesvanvid og vrangforestillinger. ...
<<    Side 1 af 7    >>

Sponsorede forslag