Om Hvad-Betyder.dk

Vi har samlet en lang række ord og vendinger, som bruges i det danske sprog på siden Hvad-Betyder.dk. Det kan være fremmedord, forkortelser, slangord, og mange andre ord. Fælles for dem er, at de kræver en forklaring og en betydning.

Vi håber du finder forklaring på det du søger!Link til Hvad-Betyder.dk

Vi sætter stor pris på links til http://Hvad-Betyder.dk. Derfor har vi lavet en række links, du kan kopiere og indsætte på din side. Vi har også en række grafiske elementer du kan bruge, så længe du linker til Hvad-Betyder.dk

Det der vises Koden eller link bag
Hvad-Betyder.dk <a href="http://www.hvad-betyder.dk/">Hvad-Betyder.dk</a>Vilkår og betingelser for brug af Hvad-Betyder.dk og underliggende sider

På denne side finder du en standard version af vilkår og betingelser for brug af Hvad-Betyder.dk. (omtalt som "vi" i det efterfølgende). Hvad-Betyder.dk er en service vi stiller til rådighed for brugerne. Vi kan til enhver tid nedlægge denne tjeneste eller ændre vilkårene. Ved enhver brug af Hvad-Betyder.dk accepterer du følgende brugerbetingelser. Såfremt du ikke kan acceptere disse betingelser, skal du ophøre din brug af websiden. Vilkår og betingelser for brug af Hvad-Betyder.dk er som følger:

Copyright
Ophavsret til denne publikation ejes af Hvad-Betyder.dk.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af Hvad-Betyder.dk har til formål at hjælpe dig. Vi fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte, i forbindelse med brug eller manglende mulighed for at bruge denne webside. Hverken Hvad-Betyder.dk eller folkene bag, kan direkte eller indirekte gøres ansvarlige for konsekvenser foranlediget af brugen af Hvad-Betyder.dk, herunder skader og tab som følge af hacker og virusangreb m.v. Uanset hvad kan Hvad-Betyder.dk aldrig blive ansvarlig for et større beløb, end det den pågældende bruger har betalt for at benytte Hvad-Betyder.dk (pt. gratis). Hvad-Betyder.dk og folkene bag samt brugere, forfattere og andre bidragydere til materialet på Hvad-Betyder.dk kan hverken direkte eller indirekte gøres ansvarlige for konsekvenser afstedkommet på baggrund af brug af informationer på Hvad-Betyder.dk og tilknyttede tjenester til eksempelvis publicering af efterlyste ejendele.

Opbevaring af personlige oplysninger og data
Vi opbevarer eller registrerer ikke, hvad der kan karakteriseres som personlige oplysninger. Som bruger lagres dine data i vores datamiljø, der er så sikkert, som det efter rimelighedens grænser lader sig gøre. Vi kan ikke garantere 100% for ukrænkelig sikkerhed eller for følgerne af et eventuelt brud på sikkerheden, og vi kan på ingen måde stilles til ansvar herfor. Søgninger gemmes i vores database, for at vi kan tilføje nye ord og forklaringer.

Dine kommentarer og forslag
Vi vil gerne have din feedback, dine idéer og forslag, og forsøger at besvare hver kommentar individuelt. Vi vil frit kunne bruge og handle på de oplysninger, du indsender.

Nøjagtigheden af denne side
Denne hjemmeside kan indeholde utilsigtede unøjagtigheder eller trykfejl, som vi selvfølgelig altid arbejder for at udbedre. Hvad-Betyder.dk frasiger sig enhver forpligtelse eller ansvar for indholdet.

Videregivelse af informationer
Alle oplysninger, der gives til Hvad-Betyder.dk af besøgende på denne hjemmeside anses for at være fortrolige og vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjemand, med mindre det er nødvendigt for levering af tjenesteydelser (eksempelvis offentliggørelse af efterlyste genstande og ejendele). Vi kan ikke garantere 100% for ukrænkelig sikkerhed eller for følgerne af et eventuelt brud på sikkerheden, og vi kan på ingen måde stilles til ansvar herfor.

Log og statistik
Vi opsamler via log-filer og et statistiksystem information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende sitet har haft, hvor de kommer fra og hvordan siderne anvendes mv. Vores data er anonymiseret og bruges udelukkende af Hvad-Betyder.dk.