- Hvad-betyder.dk

Hvad betyder det? Vi har samlet en lang række danske ord, fremmedord og forkortelser, som du kunne få brug for at kende. For hver ord eller forkortelse er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er der længere uddybninger og links til andre sites. Ordbogen med betydninger vokser løbende, nå vi støder på nye ord.

Sponserede forslag


  Skriv bare lidt af ordet

  A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

  Kategorier:
  SMS ordbog - IT og teknik - Navn og stednavn - Valuta - Kemi og materiale - Måleenhed
  Titel og uddannelse - Tid og periode - Medicin og lægelige - De 10 nyeste forklaringer

  <<    Side 1 af 2    >>
  (H) Med møderet for Højesteret ...
  AD Art director ...
  arkt. arkitekt ...
  BA Bachelor ...
  biol. biologi ...
  borgm. borgmester ...
  cand. candidatus (mand) candidata (kvinde) ...
  Chr. (romertal) Christian (romertal) betyder Kong Christian og i parantesen skrives hvilken ...
  Dr. Doctor. Højeste akademiske grad. Er ikke kun knyttet til lægefaget (Dr.med.), ...
  dr.h.c doctor honoris causa Æresdoktor ...
  EA erhvervssproglig afgangseksamen ...
  ED erhvervssproglig diplomuddannelse ...
  EFG de erhvervsfaglige grunduddannelser ...
  egu erhvervsgrunduddannelse ...
  eksam. eksamineret ...
  emer. emeritus ...
  EUD erhvervsuddannelse ...
  exam. Examinata (kvinde) eller examinatus (mand). Person der er eksamineret (bestået eksamen) ...
  fm. fuldmægtig ...
  fmd. formand ...
  frk. frøken ...
  fuldm. fuldmægtig ...
  gdr. gårdejer ...
  H.K.H. Hans/Hendes Kongelige Højhed ...
  H.M. Hans/Hendes Majestæt ...
  hf højere forberedelseseksamen ...
  hh højere handelseksamen ...
  hhx højere handelseksamen ...
  hort. hortonomiae (havebrugsvidenskab) ...
  hr. herr (herre) ...
  hrs. højesteretssagfører ...
  htx højere teknisk eksamen ...
  hum. humaniora ...
  K. kommandør ...
  Kprs. Kronprinsesse ...
  lic. licentiata (kvinde) eller licentiatus (mand): licentiat ...
  ling.merc. linguae mercantilis erhvervssproglig kandidat ...
  lrs. landsretssagfører ...
  Mag. Magisterkonferens. Akademisk grad. ...
  MEP medlem af Europa Parlamentet ...
  mme madame (fransk for frue) ...
  nat. naturvidenskabelig ...
  odont. odontologiae (tandlægevidenskab) ...
  oecon. oeconomiae (økonomi) ...
  Ph.d. philosophiæ doctor. Akademisk grad. Typisk som 3 årig overbygning på ...
  polit. politices (statsvidenskab) ...
  polyt. polytechnices (ingeniørvidenskab) ...
  prof. 1. professionel 2. professor ...
  psych. psychologiae (psykologi) ...
  pæd. paedagogiae (pædagogik) ...
  <<    Side 1 af 2    >>

  nøglering nøglering nøglering

  nøglering nøglering nøglering

  nøglering

  Sponsorede forslag